Carrière

Dr. Jan Wesseling (1946) afgestudeerd Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij behaalde zijn eerstegraads onderwijsbevoegdheden in 1976.

Van 1976 tot zijn pensionering was hij fulltime verbonden als (hoofd)docent aan de UvA. Hij doceerde Wiskunde, Statistiek, Management Support Systems en Financiële Rekenkunde & Levensverzekeringswiskunde. Hij verrichtte (met SEO) onderzoek naar De economische betekenis van de professionele kunsten in Amsterdam.

In 1992 promoveerde hij op het gebied van planning van de Amsterdamse economie. In 2000 werd hij daarnaast directeur Masteropleiding Financial Planning en in 2001 ook onderwijsdirecteur Amsterdam (Graduate) Business School van de UvA. Hij nam deel aan internationale projecten.

Met betrekking tot zijn nevenactiviteiten: hij heeft lesgegeven aan opleidingen MBA, SPD, Bedrijfskunde en FRM. Hij zit nog in diverse (examen)commissies. Hij ontwikkelde (computer)modellen voor een geldmakelaar en hij stelde een receptenboek samen met leaseformules voor een grote lease maatschappij.

Hij werkte samen met HES-Amsterdam en HvA. Daar vervulde hij ook bijna twee jaar de functie van afdelingsdirecteur. Bij het AI was hij 8 jaar lid van de Raad voor de Toetsing en is hij april 2014 benoemd tot voorzitter van de Centrale Examencommissie. Op 1 augustus 2020 neemt Jan afscheid van het Actuarieel Instituut.

Bij de UvA is hij als assessor nog nauw betrokken bij de beoordeling van docenten in het kader van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).